Twój najcenniejszy zasób: poczucie własnej skuteczności.

samoskutecznoscBycie samoskutecznym oznacza wiarę we własne zdolności. Stanowi indywidualny osąd własnych kompetencji dotyczący zdolności poradzenia sobie z określonymi zadaniami. Jest umiejętnością organizowania i wprowadzania w życie takich działań, które będą potrzebne do przezwyciężenia przyszłych i obecnych sytuacji (Bandura, 1968).

Poczucie samoskuteczności jest uzależnione od czterech źródeł informacji, które zwiększają lub zmniejszają postrzeganą samoskuteczność  (Bańka, 2005) :

  • Rzeczywiste osiągnięcia

 Jeżeli chce się zdobyć zaufanie do własnych możliwości działania (dotyczy każdego obszaru życia), co jakiś czas trzeba odnosić w wykonywanej dziedzinie określone sukces. Dobrze jak zawodnik bierze udział w turniejach w których jest wysoki poziom, ale też w takich w których poziom jest niższy, gdzie może wygrać i uwierzyć w swoje umiejętności. Jeśli jest mało turniejów na niższym poziomie, lub sukcesy sa rzadziej tak, że zawodnik zaczyna wątpić w swoją wygraną, to można dodatkowo w wolnym czasie wspominać przeszłe sukcesy lub wizualizować swoje przyszłe wygrane mecze.

  • Uczenie się przez modelowanie

    (uczenie się poprzez obserwowanie innych). Obserwowanie ludzi skutecznych w danej dziedzinie doprowadza do nabywania wprawy, bez potrzeby przechodzenia przez całą sekwencję czynności, które w kolejnych próbach przybliżają do celu. Opieranie się na sprawdzonych wzorcach jest najbardziej ekonomiczną i skuteczną metodą uczenia się. Pomocne mogą być tutaj książki biograficzne tenisistów oraz ich historie. Również warto posłuchać zawodników w klubie, którzy osiągnęli sukces, mogą oni być dobrymi wzorami do naśladowania.

  • Informacje pochodzące od innych ludzi na temat tego: jacy jesteśmy, co potrafimy, co możemy osiągnąć –

wpływają na naszą postrzeganą samoskuteczność. Ludzie, którzy są przekonywani przez otoczenie o swojej sile  i potencjale, mają zdolności radzenia sobie z wszelkiego rodzaju trudnościami, wykazują większą mobilizację i wkładają większy wysiłek w swoją pracę. Możesz powiedzieć swojemu dziecku: Jesteś zdolny Twoja gra w tenisa z każdym miesiącem wygląda lepiej, potrafisz utrzymywać długie wymiany bo masz dobrą kondycję, , masz mocne nogi dzięki czemu dobrze ustawiasz się do uderzeń, Jeśli będziesz się przykładać na treningach, to osiągniesz sukces,

  • Pobudzenie emocjonalne.

    Wyrazem pobudzenia jest stan fizjologiczny organizmu związany z poziomem przekonania o własnej skuteczności w konkretnej sytuacji, np. szybkie bicie serca połączone z poczuciem zagrożenia – sygnalizuje lęk przed porażką. Emocje, a w szczególności lęk, uniemożliwiają osiągania pożądanej skuteczności.

Dobrze jest w tym momencie opanować umiejętność wyciszenia swojego organizmu i myśli, można to osiągnąć poprzez głębokie oddechy z jednoczesnym liczeniem. Głęboki wdech nosem i liczenie do czterech, następnie wydech ustami i liczenie do ośmiu. Następnie warto się skupić na rzeczach nad którymi mamy kontrolę czyli z pewnością swoje podanie i późniejsze wymiany. Skupienie się na danym uderzeniu a nie rozmyślanie o wyniku.